“Центърът за прогноза на космическо време и космически климат“ набира спомоществователи (sponsors)

Е-mail: yktassev@bas.bg , ytassev@stil.bas.bg . телефони: 0886 552 666; 0885 884 500 !!!

Спомоществователството е в три направления:

  1. Оперативни прогнози и дежурства.
  2. Изследователска и информационна.
  3. Техническа обезпеченост и подръжка.

Подробнa тридневна слънчево-геофизическа прогноза...

Прогнозни стойности на планетарните Ар и Кр индекси
дата Ар индекс състояние на
геомагнитното поле
максимален
Кр индекс
(вероятност)
24.05.2018 Ap = 10 спокойно 3 (40%)
25.06.2018 Ap = 8 спокойно 3 (20%)
26.06.2018 Ap = 5 спокойно 2 (40%)

  Архив 2011         Архив 2012         Архив 2013         Архив 2014