“Центърът за прогноза на космическо време и космически климат“ набира спомоществователи (sponsors)

Е-mail: yktassev@bas.bg , ytassev@stil.bas.bg . телефони: 0886 552 666; 0885 884 500 !!!

Спомоществователството е в три направления:

  1. Оперативни прогнози и дежурства.
  2. Изследователска и информационна.
  3. Техническа обезпеченост и подръжка.

Подробнa тридневна слънчево-геофизическа прогноза...

Прогнозни стойности на планетарните Ар и Кр индекси
дата Ар индекс състояние на
геомагнитното поле
максимален
Кр индекс
(вероятност)
23.04.2017 Ap = 27 геомагнитна буря 6 (10%)
24.04.2017 Ap = 36 геомагнитна буря 6 (20%)
25.04.2017 Ap = 36 геомагнитна буря 6 (20%)

  Архив 2011         Архив 2012         Архив 2013         Архив 2014