“Центърът за прогноза на космическо време и космически климат“ набира спомоществователи (sponsors)

Е-mail: yktassev@bas.bg , ytassev@stil.bas.bg . телефони: 0886 552 666; 0885 884 500 !!!

Спомоществователството е в три направления:

  1. Оперативни прогнози и дежурства.
  2. Изследователска и информационна.
  3. Техническа обезпеченост и подръжка.

Подробнa тридневна слънчево-геофизическа прогноза...

Прогнозни стойности на планетарните Ар и Кр индекси
дата Ар индекс състояние на
геомагнитното поле
максимален
Кр индекс
(вероятност)
18.08.2018 Ap = 8 спокойно 3 (20%)
19.08.2018 Ap = 5 спокойно 2 (40%)
20.08.2018 Ap = 13 от спокойно до смутено 4 (20%)

  Архив 2011         Архив 2012         Архив 2013         Архив 2014