“Центърът за прогноза на космическо време и космически климат“ набира спомоществователи (sponsors)

Е-mail: yktassev@bas.bg , ytassev@stil.bas.bg . телефони: 0886 552 666; 0885 884 500 !!!

Спомоществователството е в три направления:

  1. Оперативни прогнози и дежурства.
  2. Изследователска и информационна.
  3. Техническа обезпеченост и подръжка.

Подробнa тридневна слънчево-геофизическа прогноза...

Прогнозни стойности на планетарните Ар и Кр индекси
дата Ар индекс състояние на
геомагнитното поле
максимален
Кр индекс
(вероятност)
25.03.2017 Ap = 3 спокойно 2 (20%)
26.03.2017 Ap = 13 смутено 4 (20%)
27.03.2017 Ap = 20 геомагнитна буря 5 (10%)

  Архив 2011         Архив 2012         Архив 2013         Архив 2014