“Центърът за прогноза на космическо време и космически климат“Прекратява дейноста поради липса на заповед за инзвънреден труд в празничните дни.

Е-mail: yktassev@bas.bg , ytassev@stil.bas.bg . телефони: 0886 552 666; 0885 884 500 !!!

 

Подробнa тридневна слънчево-геофизическа прогноза...

Прогнозни стойности на планетарните Ар и Кр индекси
дата Ар индекс състояние на
геомагнитното поле
максимален
Кр индекс
(вероятност)
14.10.2018 Ap = 15 от спокойно до геомагнитна буря 5 (10%)
15.10.2018 Ap = 8 спокойно 3 (20%)
16.10.2018 Ap = 6 спокойно 3 (10%)

  Архив 2011         Архив 2012         Архив 2013         Архив 2014